Vyhľadávanie:
Vitajte na stránkach našej školy
Kde niečo končí, nové začína.

 

 

Škola, preferujúca rovnosť šancí,

           

             škola, v ktorej každý žiak môže byť lepším

                    

                         a zodpovedným za svoj rozvoj.

 


...Každý človek sa rodí ako niečo nové, čo tu ešte nebolo.

Rodí sa s tým, čo má v živote dokázať.

Každý má svoje vlastné, jedinečné kvality - svoje schopnosti a svoje obmedzenia.

Z každého môže byť mysliaci, uvedomelý, významný a tvorivý človek – naozajstný víťaz. ...

M.Jamesová, D.Jongewardová

 

Priority školy: 


  • vychovávať deti pre duchovnú, ľudskú a multikultúrnu spoločnosť,
  • naďalej zvyšovať úroveň digitálnej gramotnosti žiakov,
  • pokračovať v zavádzaní tzv. problémového vyučovania a systému Integrovaného tematického vzdelávania (ITV) na 1.stupni ZŠ, 
  • modernizovať vyučovací proces prostredníctvom nových digitálnych a interaktívnych technológií,              
  • zdokonaľovať komunikačné schopnosti a spôsobilosti detí.

 

                                      

Copyright © 2011-2014 Základná škola, Mlynská 50, Senec - Všetky práva vyhradené. Admin